Home

Petitie tekenen kan tot 1 september

Via de algemene website petities.nl is enkele weken geleden een petitie  gestart met als doel zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen tegen de gaswinning in Loon op zand en de uitbreiding ervan.

Vermilion Energy wil uitbreiding van de gaswinning in het huidige gaswinningsgebied in het gebied Loon op Zand & Loon op Zand-Zuid. Het winnen van fossiele brandstoffen past niet bij het streven naar een duurzaam Loon op Zand. Dit staat haaks op de klimaatdoelstellingen die moeten worden gehaald.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een ontwerp-instemmingsbesluit klaar liggen en legt dat aan de bevolking voor. In dit instemmingsbesluit krijgt "Vermilion Energy Netherlands B.V". toestemming voor de realisatie van de wensen van Vermilion  heeft voorgelegd.

Als u vindt dat u het daar niet mee eens bent ondertekent u de petitie. Hoe meer inwoners van de gemeente Loon op Zand deze petitie tekenen, hoe meer indruk dit zal maken bij diegenen die dit besluit onderschrijven.

Daarom onze oproep:

Onderteken deze petitie

Klik op de deze weblink dan komt u rechtstreeks bij de petitie

Hieronder de tekst van de petitie