Home

Toelichting op deze website

Stop Gaswinning in Loon op Zand

Deze website is bedoeld om zoveel mogelijke informatie te delen over de gaswinning- en uitbreidingsplannen er van door Vermilion Energy.

Plannen die pas op 20 juni 2018 in de Staatscourant openbaar zijn gemaakt.

Op deze website staan de officiële stukken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het gaat dan om het ontwerp-instemmingsbesluit van de Minister, vergezeld van de adviezen die zijn gegeven op het voorstel van Vermilion: Verzoek tot instemming.

De afzonderlijke adviezen bij het voorstel van Vermilion zijn eveneens opgenomen en te vinden bij het menu met de tekst Ministerie van EZ en Klimaat.

Op de voorstellen van de Minister kunnen bezwaren worden ingediend, ook wel zienswijzen genoemd. Voorbeelden van zienswijzen en de zienswijze van Loon op Zand (nog in ontwikkeling) zijn te vinden in het menu "Zienswijzen".

Onder het hoofdje Diverse Publicaties zijn divers nieuwsartikelen opgenomen die met gaswinning te maken hebben. Ook de presentaties van de eerste informatieavond op 11 juli zijn hier te vinden.

Bij de menukeuze Weblinks staan een reeks verwijzingen naar andere plaatsen op internet die mogelijk relevant zijn voor het onderwerp gaswinning.

De website is voortdurend in ontwikkeling wat betekent dat nieuwe artikelen geplaatst worden en de laatste stand van zaken op deze pagina te vinden zullen zijn.