Algemene informatiebronnen

 

Wat is een zienswijze?

Zienswijze gemeente Loon op Zand

Zienswijze publiekssamenvatting burgerinitiatiefgroep StopGasInLoon

Zienswijze burgerinitiatiefgroep StopGasInLoon uit Loon op Zand

Zienswijze gemeente Tilburg

Zienswijze woningcorporatie Casade 

Zienswijze gemeente Dongen 

Zienswijze Provincie Noord-Brabant 

Zienswijze Gemeente Waalwijk 

Zienswijze Efteling

Zienswijze Cor van Dijk (inwoner Loon op Zand)

Zienswijze Brabantse Milieufederatie

voorbeeld korte zienswijze inwoners Assen (pdf-bestand)

voorbeeld uitgebreide zienswijze Assen (pdf-bestand)

Zienswijzen- en reactiebundel Pieterzijl-Oost (uitgebreid)

Juridische mogelijkheden tegen gaswinning

NOGEPA_Gedragscode: Kleine Velden (NOGEPA=Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie)

Mijnbouwwet_25juni2018

Mijnbouwbesluit

Zienswijze Waalwijk (voorbeeld)